Apartman veya site yönetimi seçimi için vekalet nasıl verilir? Sözlü vekalet olur mu?

Apartman veya site yönetimi seçimi için vekalet nasıl verilir? Sözlü vekalet olur mu?

Apartman veya site yönetimi seçimi için sözlü vekalet olur mu?

Apartman veya site yönetimi seçimi için sözlü vekalet olur mu? Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 1996/9547 E., 1996/10601 K.da;

Kat Mülkiyeti Kanununun 31. maddesinde bu vekaletin özel bir şekilde (yazılı veya resmi) olacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi, genel hükümlere bakıldığında vekaletin özel bir şeklinin bulunmadığı da görülür. Yargılama sırasında vekaletin tevsiki yönünden yeterli niteliklere sahip olan vekaletname örnekleri de dosyaya konulmuştur. Bu kapsamdaki vekaletin bu niteliği dikkate alındığında, toplantı yapıldıktan sonra da, ibraz edilmesi halinde dahi vekaleten toplantıya katılım geçerli olur.” denmektedir.

APARTMAN VEYA SİTE YÖNETİMİ SEÇİMİ İÇİN SÖZLÜ VEKALET OLUR MU?

Site veya apartman yönetimi yani yöneticinin seçilmesi için yapılacak Kat Malikleri Genel Kurul toplantısına maliklerin  sıradan imzalı bir dilekçe ile istediği kişiye vekalet verebilmektedir. Yargıtayın bu kararı da dikkate alındığında toplantı aşamasında bir kişinin “ben şu malikin temsilcisiyim” diye şifahi beyanı bile geçerlidir. Ancak toplantı bittikten sonra  şifahi vekalete ilişkin yazılı vekalet dilekçesinin  ibraz edilmesi yani yönetime verilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak apartman veya site yönetimi seçimi için birine sözlü olarak vekalet verilebilir. Ancak toplantı bittikten sonra sözlü vekalet alan kişi  vekalete ilişkin yazılı  dilekçe vb belgeyi sunması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir