Türkiye yüzölçümünün dörtte 1’i madencilik faaliyetlerine açılmış mıdır?

Madencilik mevzuatında  yapılan değişikliklerin ardından kısa bir süre içinde maden arama ve işletme ruhsatlarının sayısında ciddi artışlar yaşanmış, neredeyse Türkiye yüzölçümünün dörtte 1’i madencilik faaliyetlerine açılmıştır. Türkiye… Read more “Türkiye yüzölçümünün dörtte 1’i madencilik faaliyetlerine açılmış mıdır?”