6487 Sayılı Kanunla Kamulaştırma Kanununa eklenen Geçici 6’nın 12 ve 13. fıkraları ile ve Geçici 7. madde iptal edildi

Anayasa Mahkemesince; 6487 Sayılı Kanunun 21. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen  geçici 6. maddesinin; Onikinci ve onüçüncü  fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, yürürlüklerinin…… Read more “6487 Sayılı Kanunla Kamulaştırma Kanununa eklenen Geçici 6’nın 12 ve 13. fıkraları ile ve Geçici 7. madde iptal edildi”

2942 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 6487 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapıldı.

10 Mayıs 2013 tarihli “2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda vatandaşları mağdur edecek yeni değişiklik teklifi” başlıklı yazımızda belirtmiş olduğumuz düzenlemenin 6487 Sayılı Kanun ile yasalaşması üzerine; “Ankara 11.…… Read more “2942 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 6487 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapıldı.”