SY Kentsel Dönüşüm Yöntemi

Kentsel Dönüşüm Türkiye de  eskimiş yapıların yıkılarak yeniden yapılması veya tek katlı gecekonduların bulunduğu alanda gecekonduların yıkılarak yerlerine yeni binaların yapılması şeklinde devam etmektedir. Bu şekilde yapılan dönüşümün yapı stokunun yenilenmesinin dışında teknik veya sosyal altyapı açısından kentte kayda değer bir katkısı olmamaktadır. Ayrıca çok yüksek katlı eski yapıların bulunduğu alanda kentsel dönüşüm yapılması mümkün olamamaktadır.

Aşağıda detayları sunulan  ve  SY Kentsel Dönüşüm Yöntemi diye adlandırdığım bu yöntemin uygulanması halinde  kentlerin  sağlıklı dönüşümün önü açılabilir.

SY Kentsel Dönüşüm Yönteminin Avantajları:

 1. Kentte nüfus artışı getirmez.
 2. Kentte ilave inşaat artışı getirmez.
 3. Kamuya veya belediyelere maliyeti yoktur.
 4. Kamuya veya belediyelere ilave büyük bir kaynak sağlar.
 5. Yeşil alanları ve donatıyı büyük ölçüde arttırır.
 6. Özellikle kent merkezlerinin yenilenmesini sağlar.
 7. Kent merkezlerindeki  otopark ihtiyacının karşılanmasında kısa vadede imkan sunar.
 8. Yüksek katlı yapıların dönüşümünde de sorun yaşanmaz.
 9. Gönüllü olarak kendiliğinden işler.
 10. Açılan dava sayısı çok az olur.
 11. Yeni veya eski bütün yapıların dönüşümünü mümkün kılar.
 12. Yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan Belediye Meclislerince de alınacak kararla uygulamaya konabilir.

Bu kentsel dönüşüm yönteminin işlemesi için aşağıda detaylı irdelenmemiş maddeler halinde sayılan ve uzmanlarınca yeniden değerlendirilmesi sonucu belirlenecek  hükümlerin Belediyelerce plan kararı olarak alınması veya bir kanun düzenlemesiyle yasa hükümleri haline getirilmesi gerekmektedir.

SY Kentsel Dönüşüm Yöntemi Hükümleri

 1. İmar planında Konut veya Konut+Ticaret gibi içerisinde mesken olarak kullanılabilecek yapıların yapılabileceği fonksiyonlarda kalan parsellerde  ve imar çapına göre  toplam inşaat alanı 500 metrekareyi aşan  yerlerde her bir 500 metrekare için ruhsat vermeye yetkili idareye en az bir adet bağımsız bölüm tapusu devredilmeden inşaat ruhsatı düzenlenmez.
 2. Belediyeye devredilen bağımsız bölümlerin izdüşüm alanı kadar alan ruhsat başvurusu yapılan parselin  toplam inşaat alanına ilave edilir. İlave edilen miktar toplam inşaat alanının %20’sini geçemez.
 3. Ticari vasıflı  bağımsız bölüm devrine karşılık ruhsat düzenlenecek taşınmazın ticari vasfı varsa ticari vasıflı olarak inşaat alanı ilavesi verilebilir.
 4. Ruhsat için sunulan mimari projede ve sözleşmede tapusunu ilgili idareye devreden maliklere verilecek bağımsız bölümler belirtilir.
 5. Belediyelere devredilecek bağımsız bölümler yıkılıncaya kadar  bağımsız bölümlerden elde edilecek kira gelirleri devredilen bağımsız bölümlerin bulunduğu adada kamulaştırma ve  sosyal ve teknik altyapı yapımı için kullanılır.
 6. Devredilen bağımsız bölümlerin arsa payı  toplamı  2/3 çoğunluğa ulaştığında yapıda geriye kalan bağımsız bölümler Belediyesince öncelikle kamulaştırılır ve yapı yıkılarak taşınmaz  otopark veya park gibi kamuya açık alan olarak düzenlenir.
 7. Devredilen ve kamulaştırılan taşınmazlar ile birlikte 5000 m2’nin üzerinde parsel büyüklüğü sağlanması halinde imar planı ile belirlenecek sınırlı inşaat alanı ancak eşdeğer inşaat alanına sahip yapıların kamulaştırılması ile kullanılabilir. Devredilen taşınmazlardan elde edilen gelir bu belirtilen kamulaştırmada kullanılmaz.
 8. Devredilen taşınmaz satılamaz. Bu husus tapu kaydına düşülür.
 9. İnşaat tamamlanıp yapı kullanım izni verilenceye kadar devredilen taşınmazlar devredenlerce bedelsiz kullanılabilir.
 10. Ruhsatın iptali veya sözleşmenin feshi gibi hukuki nedenlerle inşaatın tamamlanamaması durumunda devredilen taşınmaz geri iade edilir. İnşaatın devamı sözkonusu olması halinde yeniden  belediyeye bağımsız bölüm devri yapılır.
 11. Devredilecek bağımsız bölümün bulunduğu parselin emlak beyan değeri ruhsat verilecek taşınmazın emlak beyan değerinin yarısından az olamaz.
 12. Devredilen taşınmaz ile ruhsat düzenlenecek taşınmaz aynı Belediye sınırları içerinde yer alacaktır.

SY Kentsel Dönüşümün Dezavantajları:

Şuan için gördüğüm tek dezavantaj belediyelerin devredilen taşınmazları yıkmamaları ve elde ettikleri gelirleri başka yerlerde kullanmaları.

Yalnızca fikir vermesi amacıyla taslak olarak hazırlanan bu konuya ilişkin  eleştiri ve önerilerinizi paylaşmanız taslağın geliştirilmesi açısından katkı sağlayacaktır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s