Kamu Zararının Memurdan Tahsili Durumunda Memurların Kamu Zararının Silinmesini İsteme Hakkı?

Kamu Zararlarınn Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde sayılan;

a) Yapılan iş, alınan mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirtilen ya da mevzuatında öngörülen karar, onay, sözleşme ve benzeri belgelerde belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b) İlgili mevzuatında öngörülen haller dışında, iş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan önce ödeme yapılması,

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

ç) İlgili mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon veya kişilerce rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması,

d) Kamu idarelerine ait malların kiraya verilmesi, tahsisi, yönetimi, kullanımı ve elden çıkarılması işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

e) Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması,

f) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

g) Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi,

ğ) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

halinde kamu zararının oluşacağı belirtilmiş ve  bu zararın sorumlular ve/veya ilgililerinden tahsil edilme esasları anılan yönetmelikte düzenlenmiştir.

Son  senelerde  idarelerin iş yükündeki büyük artış ve işlerin belli bir zaman içinde tamamlanma zorunluluğu gibi nedenlerle art niyet olmamasına karşın  yukarıda sayılan maddeler kapsamına giren zararlar oluşmaktadır. Bu oluşan zararların, hem kurum ve kuruluşların kendi teftişlerinde hem de Sayıştay denetiminde tespit edilerek çalışanlardan tahsili yönünde işlem tesis edilmektedir.  İş yapanın hata yapacağı, iş yapmayanın hatasının olmayacağı açıkken iş yapan memurlar hakkında ömürleri boyunca kazanamayacakları miktarları bulan kamu zararlarının tahsiline gidilmesi çalışan bu memurları moralen iş yapamaz hale getirmekte kimi zaman psikolojilerini bozmaktadır.

İşini yapanların İdareye kazandırdıkları yanında kamu zararı olarak tespit edilen miktarın devede kulak denecek miktarda olmasına bakılmaksızın iyi niyetli bu kişiler hakkında yasal işlem yapılması adil olmamasına karşın bu kişileri iş yapmayacak duruma getirmesi nedeniyle de İdarenin gelecekteki yatırımlarının gecikmesine neden olmakta ve dolasıyla kamu menfaatine olmayacak durumların oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Bu nedenle, hem çalışan memurların mağdur edilmemesi hemde kamu menfaatinin korunması amacıyla yukarıda anılan yönetmeliğin 21. maddesinde belirtilen “Zorunlu veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan kamu zararından doğan alacaklardan merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla üst yöneticiler yetkilidir.” mevzuat hükmüne istinaden tespit edilen kamu zararının memurlar açısından da silinmesi uygun olacaktır.

Zorunlu veya mücbir sebepler nedeniyle tahsil imkanı kalmayan alacağın silinmesine dair yönetmeliğin bu maddesinin yanında  alacaktan vazgeçmede  kamu menfaatinin bulunması halinde (Memurun verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak moral unsurları vb) 659 sayılı KHK‘nın 11. maddesi 2. fıkrasında yer alan “Birinci fıkrada belirtilenler dışında, idarelerin, herhangi bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına, yargıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın gerçek veya tüzel kişilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla halline, her türlü dava açılmasından veya icra takibine başlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden veya verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçmeye, davaları kabule, ceza uyuşmazlıklarında şikayetten vazgeçmeye veya uzlaşmaya, davadan feragat etmeye, sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde” kanun hükmüne istinaden de memurlara çıkarılan bu kamu zararı alacağının silinebileceği kanaatindeyiz.

Kamu Zararının Memurdan Tahsili Durumunda Memurların Kamu Zararının Silinmesini İsteme Hakkı?” için bir yanıt

  1. Öncelikle norm kadrolar iş yoğunluğuna göre düzenlenerek, çalışan sayısı yapılan işe uygun hale getirilmeli, İnsanların işi yorumlayabilecekleri, mevzuata uygun hale getirecekleri zaman tanınmalıdır. Eğer eleman eksiği varsa tamamlanmalı, çalışmayan personel ayıklanmalıdır. Üç kuruş personel giderlerinden tasarruf yapayım derken, diğer tarafta büyük kayıplara yol açmak da uygun olmaz. İş yapanın hata yapacağı, iş yapmayanın hatasının olmayacağı gibi bir yaklaşım belki şahıs şirketleri için olabilir, ancak kamu için kabul edilemez. Açık kapı bırakılması durumunda asıl ilerde telafisi mümkün olmayan durumlar ortaya çıkabilir. Vicdan muhasebesinden yoksun insanlar, yaptığı usulsüzlükleri kılıfına uydurarak, hem kamuyu büyük zararlara uğratır, hem de tereyağından kıl çeker gibi kendini kurtarırlar.

    Reşat Başel

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s