Kamu Başdenetçiliği ve Denetçiliğine Başvurular Başladı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURULMUŞTUR

14.06.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 11’inci ve geçici 1’inci maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir kamu başdenetçisi ve beş kamu denetçisi için seçim yapılacaktır.

Kamu başdenetçisi veya kamu denetçisi aday adaylığı başvurusunda bulunmak isteyenlerde, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 10’uncu maddesinde belirtilen aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Seçimin yapıldığı tarihte başdenetçi için 50, denetçi için 40 yaşını doldurmuş olmak, (Seçimin yapılacağı tarih kesinleşmediğinden yaşın tespitinde, seçimlerin tamamlanması için öngörülmüş azami süre olan 30 gün dikkate alınarak başdenetçi aday adaylığı için 29.11.1962, denetçi aday adaylığı için de 29.11.1972 tarihinden önce doğmuş olanların başvuruları kabul edilecektir. Seçimlerin 29.11.2012 tarihinden önceki bir tarihte gerçekleşmesi durumunda yaş değerlendirmesi yeniden yapılacak olup yaş şartını taşımayanların aday adaylıkları/adaylıkları düşecektir.)
c) Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak,
e) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
f) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Sayılan şartları haiz bulunan ilgililerin, 30.10.2012 Salı günü saat 18:30’a kadar “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 06543 Bakanlıklar ANKARA” adresine şahsen ya da posta yolu ile aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir:

a) TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi,
b) Özgeçmiş,
c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
d) Onaylı nüfus cüzdanı örneği,
e) En az dört yıllık yüksek öğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için denklik belgesinin onaylı örneği ile birlikte.)
f) Cumhuriyet savcılığından son üç ay içerisinde alınmış, adli sicil ve arşiv bilgilerini gösterir belgenin aslı,
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış/çalışmakta olanlar için sicil özeti/hizmet belgesinin aslı; uluslararası kuruluşlarda çalışmış/çalışmakta olanlar için ilgili kuruluşta çalışmış olduğunu gösterir belgenin aslı; sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışmış/çalışmakta olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesinin aslı.

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular, eksik belgeli başvurular ile aynı kişinin hem başdenetçi hem denetçi aday adaylığı için yapacağı başvurular işleme alınmayacak olup postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s